Opintopsykologi

Nainen ja poika klikkaavat nyrkeillään

Opintopsykologi

Opintopsykologi  tukee ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskeluprosessin sujuvaa etenemistä sekä antaa ohjausta opiskeluihin liittyvissä ongelmatilanteissa tai haasteissa.

Poijun opintopsykologit ohjaavat ja tukevat opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon, itsesäätelyyn, stressin hallintaan, jaksamiseen sekä opiskelukykyyn liittyvissä asioissa. Opintopsykologit tarjoavat keskusteluapua ja oppimiskyvyn sekä opiskelun taitojen kartoituksia ja tutkimuksia. Keskustelusta voi olla apua esim. silloin kun valmistuminen, oman ammatti-identiteetin löytäminen  ja  työelämään siirtyminen mietityttää.

Poijun opintopsykologit ovat opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin ja peruskoulun jälkeisten opiskeluprosessien asiantuntijoita. He tekevät myös kehittämistyötä yhdessä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa  tukien, kouluttaen ja konsultoiden heitä.

Kysy rohkeasti opintopsykologipalveluistamme lisää!

Opiskelijoiden opiskeluaikanaan kohtaamista paineista voi lukea mm. tästä Helsingin Sanomien artikkelista, joka käsitteli YTHS:n korkeakouluopiskelijoille tekemää terveystutkimusta.

Haluan lisätietoja