Nopean henkilöarvioinnin anatomia

Nopean henkilöarvioinnin anatomia: tilaus perjantaina, raportointi maanantaina

Monet työnantajat ovat tottuneet tilaamaan rekrytointeihin liittyviä soveltuvuusarviointeja, ja osaltaan myös alistuneet siihen, että tilauksesta toimitukseen kuluva aika voi pahimmillaan olla jopa useita viikkoja. Mitä jos tuo toimitusaika tilauksesta raportointiin olisikin aina enintään 48 tuntia? Psykologipalvelu Poijussa olemme onnistuneesti tuotteistaneet tällaisen ratkaisun. Tässä kirjoituksessa kerron, miten toteutamme monimenetelmäisen, psykologin tekemän henkilöarvioinnin nopeasti - laadusta tinkimättä.

!! Tämä ei ole yksittäistapaus - teemme näitä lähes joka viikko. !!

Lue lisää


Mistä tunnistat laadukkaan henkilöarvioinnin?

Mistä tunnistat laadukkaan henkilöarvioinnin?

Henkilöstöpalveluala ja rekrytointibisnes ovat Suomessa kovassa kasvussa ja osana tätä kasvua myös erilaiset soveltuvuus- ja henkilöarvioinnit lisääntyvät samaa vauhtia. Jos olet osallistumassa tällaiseen arviointiin, kannattaa varmistua siitä, että olet osaavissa käsissä eikä kyseessä ole epäpätevä puoskarointi. Jos taas ostat kyseisiä palveluita, niin on jo työnantajamielikuvankin kannalta tärkeää varmistua siitä, että sinun yrityksesi toimeksiannosta tehtävät arvioinnit täyttävät hyvän henkilöarvioinnin tunnusmerkit.

Lue lisää


Saavatko koululaiset riittävää mielenterveyden hoitoa?

Saavatko koululaiset riittävää mielenterveyden hoitoa?

Kouluterveydenhuoltoon ehdotettiin jo 70-luvulla psykologien määräksi 500:aa psykologia ja on sanomattakin selvää, että nykyinen tarve olisi varmasti huomattavasti suurempi. Koulupsykologeja arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 300.

Vuonna 2014 eduskunta asetti pakolliseksi oppilas- ja opiskelijahuollon lailla koulupsykologipalveluiden tarjoamisen. Tämäkään asetus ei ole ratkaissut tilannetta, sillä alle puolessa ammatillisista oppilaitoksista toimii psykologi. Aiheesta käytiin myös keskustelua eduskunnassa. Päävastuu ongelmista jätetään kunnille ja todellisia muutoksia odotetaan vasta SOTE uudistuksen myötä.

Lue lisää


YTHS: Joka kolmas opiskelija oireilee psyykkisesti

Jopa joka kolmas opiskelija oireilee psyykkisesti.

Helsingin Sanomat uutisoi YTHS:n toteuttamasta korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta. Opiskelijoiden mielenterveyden ongelmat ovat todella yleisiä - jopa joka kolmas opiskelija oireilee psyykkisesti! Tätä varten me olemme olemassa ja mieluiten mukana jo ennaltaehkäisevässä vaiheessa.

Tästä tai klikkaamalla kuvaa pääset lukemaan artikkelin kokonaisuudessaan.


Koulupsykologi on koko kouluyhteisön asiantuntija

Koulupsykologi on koko kouluyhteisön asiantuntija

Psykologi on käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntija, joka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden saada apua helposti lähipalveluna. Psykologin asiantuntijuutta hyödynnetään oppilaitostyössä laajasti. Koulupsykologin työ mielletään usein yksilökohtaiseksi opiskeluhuoltotyöksi, kuten tukikeskusteluiksi kriisitilanteissa tai tutkimuskäynneiksi oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa.

Lue lisää


Muutoksista aiheutuvalla työstressillä on korkea hinta

Muutoksista aiheutuvalla työstressillä on korkea hinta

Organisaatiomuutoksilla tavoitellaan monesti parempaa tuottavuutta, tehokkuutta, tarkoituksenmukaisuutta tai hyvinvointia. Muutos on kuitenkin aina yksilön näkökulmasta jossain määrin stressaava asia, jonka stressaavuus riippuu siitä, miten isona henkilö muutoksen kokee, miten paljon hän kokee voivansa muutokseen vaikuttaa, ja miten paljon muiden ihmisten tukea muutoksen käsittelyyn on tarjolla. Etenkin isommat organisaatiomuutokset aiheuttavat lähes aina jonkinlaisia työperäisiä stressireaktioita, jotka myös aiheuttavat organisaatioille kustannuksia esimerkiksi sairauspoissaolojen ja heikentyneen työtehon myötä.

Lue lisää


Neljä iloista rekrytointipuoskaria

Neljä iloista rekrytointipuoskaria

Tämä on tarina neljästä iloisesta rekrypuoskarista. Kirjoitin aiemmin tänä vuonna että hyvä rekrytoija ymmärtää inhimillisen ajattelun vinoumia ja puutteita, ja nyt haluaisin jatkaa hieman tuosta teemasta esittelemällä neljä huonojen rekrytointipäätösten karikatyyriä. Meissä kaikissa on hiukan Petteriä, Heikkiä, Irmeliä ja Ullaa - myös minussa. Tärkeintä on tarkkailla kriittisesti omaa päätöksentekoaan ja varmistaa, ettei näille epätoivotuille sivupersoonille synny ylivaltaa rekrytointitilanteissa.

Lue lisää


Voiko videoyhteydellä tehdä luotettavan henkilöarvioinnin?

Voiko videoyhteydellä tehdä luotettavan henkilöarvioinnin?

Olen työskennellyt kymmenen vuoden ajan soveltuvuusarvioinnin, henkilövalintojen ja rekrytoinnin parissa, ja otsikon kysymys on tavalla tai toisella pyörinyt kokoajan mielessäni. Kysymystä voi tietysti tarkastella pelkästään havaintopsykologisena aistikanavaharjoituksena, mutta olennaisempaa tuntuu monesti olevan se, millaiseksi henkilöstökonsultoinnin ja ylipäätään liike-elämän kulttuuriset käytännöt ovat muodostuneet: kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista arvostetaan ja ihmisten fyysistä kohtaamista pidetään kunnioituksen osoituksena.

Lue lisää