Mitä tiedämme työhyvinvoinnin ja henkilöstötehokkuuden johtamisesta?

Mitä tiedämme työhyvinvoinnin ja henkilöstötehokkuuden johtamisesta?

Syksyn 2017 aikana olemme Psykologipalvelu Poijussa keränneet tietoa erilaisten suomalaisten organisaatioiden työhyvinvoinnin ja henkilöstötehokkuuteen johtamisen nykytilanteesta organisaatioiden HR:lle ja johdolle suunnatun selvityksen avullaOlemme pyrkineet selvittämään organisaatioiden nykytilannetta, toimiviksi todettuja johtamiskäytänteitä sekä tulevaisuuden toiveita ja tarpeita organisaatioissa mm. työhyvinvoinnin ja henkilöstötehokkuuden johtamisen osalta. Meillä Psykologipalvelu Poijussa yhtenä keskeisenä tavoitteena on auttaa organisaatioita ja niiden työntekijöitä tekemään työtään entistä tehokkaammin samalla tukien yksilöiden ja organisaatioiden hyvinvointia. 

Mitä opimme syksyn aikana kerätyn tiedon perusteella?

Lue lisää 

Selvityksemme perusteella sekä työhyvinvoinnin johtaminen että työtehokkuuden johtaminen näyttäytyvät hyvin haasteellisina kokonaisuuksina organisaatioiden johdolle ja HR:lle. Mielenkiintoista on, että yleisesti organisaatioissa ollaan melko tyytymättömiä tapoihin, joilla työhyvinvointia ja henkilöstötehokkuutta omassa organisaatiossa sisäisesti johdetaan. Lisäksi näyttää siltä, että toimivia käytänteitä työhyvinvoinnin ja henkilöstötehokkuuden johtamiseen ei ole tunnistettu eikä osattu ottaa käyttöön. Tarvetta konkreettisille hyvinvoinnin ja tehokkuuden johtamiskäytänteille ja niiden käyttöönotolle suomalaisissa organisaatioissa siis olisi! Yleisesti selvityksemme perusteella näyttää siltä, että organisaatioissa työhyvinvoinnin johtamisen tasoon ollaan aavistuksen verran tyytyväisempiä kuin henkilöstötehokkuuden johtamiseen. Henkilöstötehokkuuden johtaminen etenkin näyttäisi siis olevan keskeinen kipukohta organisaatioille.

Millä keinoin työhyvinvointiin ja henkilöstötehokkuuteen pyritään organisaatioissa vaikuttamaan?

On hyvä muistaa, että työhyvinvointi ja henkilöstötehokkuus ovat jatkuvassa muutoksessa olevia tekijöitä, joihin on ensisijaisen tärkeää kiinnittää jatkuvasti - tai ainakin säännöllisin väliajoin - huomioita esimiesten, HR:n ja koko johtamisjärjestelmän näkökulmasta. Yksittäiset poppakonstit harvoin ratkaisevat työhyvinvointiin tai työtehokkuuteen liittyviä haasteita, vaan tarvitaan systemaattista ja perusteltua pitkän aikavälin toimintaa nykytilanteen parantamiseksi. Yleisimpinä käytänteinä hyvinvoinnin ja henkilöstötehokkuuden johtamisen osalta selvityksessämme tuli esiin erilaiset sisäisesti toteutetut valmennukset ja koulutukset.

Mielenkiintoista on se, että noin puolet selvitykseemme osallistuneista organisaatioista ei käytä laisinkaan ulkopuolelta ostettua työpsykologista osaamista mm. koulutukseen, valmennukseen ja konsultointiin. Samaan aikaan HR-johdolle suunnattua koulutusta ja jatkuvaa tukea tarjosi vain noin joka viiden selvitykseemme osallistuneista organisaatioista. Kuitenkin selvityksessämme tuli selvästi esille, että organisaatiot, joissa ulkopuolista jatkuvaa apua ja tukea työhyvinvoinnin ja henkilöstötehokkuuden johtamiseen hyödynnettiin, olivat huomattavasti tyytyväisempiä tilanteeseensa.

Olisiko siis teidänkin organisaatiossanne aika ottaa ratkaisevat askelet kohti työhyvinvointia ja tehokkuutta? 

Selvityksemme mukaan eniten organisaatioissa kaivattaisiin tulevaisuudessa tukea työhyvinvoinnin ja henkilöstötehokkuuden edistämiseen mm. henkilöstön, esimiesten ja johtajien valmennusten sekä ammatillisesti kehittävän että työskentelytaitojen kehittymiseen tähtäävän koulutuksen kautta. Miten näiden asioiden laita on teidän organisaatiossanne?

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, millä keinoin organisaationne saadaan matkalle kohti parempaa työhyvinvoinnin ja henkilöstötehokkuuden johtamista. Mieluusti autamme teitä eteenpäin tällä matkalla - joko tarkasti suunniteltujen täsmätoimenpiteiden tai pidempien valmennus- ja koulutusprojektien kautta.