Koulupsykologi

Pieni poika liitutaulun edessä kirjoittamassa taululle

Koulupsykologi auttaa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa

Koulupsykologin palvelut ovat lakisääteisiä ja ne ovat turvattu oppilaille oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.  Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. 

 Tässä linkki oppilas- ja opiskeluhuoltolakiin.

Koulupsykologi auttaa lapsia ja nuoria  oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa. Koulupsykologit selvittävät oppimisvaikeuksia ja koululaisten mielenterveysongelmia. He ovat oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien taitojen asiantuntijoita, jotka toteuttavat oppimisvalmiuksien tutkimuksia ja arvioivat erityisopetuksen ja tukitoimenpiteiden tarpeellisuutta  etsien oppilaille sopivimpia opiskelumuotoja sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukimuotoja. Koulupsykologit toimivat psykologian asiantuntijoina osana oppilashuoltotyöryhmää. Koulupsykologit tekevät tiivistä yhteistyötä koulun, kodin ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kuten erikoissairaanhoidon kanssa.  Koulupsykologit tarjoavat myös keskusteluapua oppilaille.

Poiju on erikoistunut auttamaan kasautuneiden oppimisvalmiustutkimusten purkamisessa nopealla aikataululla. Välitämme tarvittaessa koululle/paikkakunnalle useamman koulupsykologin, jotka suorittavat testaukset ammattitaitoisesti, nopeasti ja tehokkaasti muutaman päivän tai viikon sisällä. Kauttamme myös lukiolaisille tutkimuksia ja lausuntoja ylioppilaskirjoituksia varten luki- ja kirjoitushäiriöistä YTL:n ohjeistuksen mukaisesti. Edellä mainittujen lisäksi oppilasvalintatestaukset hoituvat kauttamme.

Kysy rohkeasti lisää koulupsykologeista!

Koulupsykologityöhön liittyvät blogimme:

Jännää – Koulu alkoi taas

Koulupsykologi on koko kouluyhteisön asiantuntija

Saavatko koululaiset riittävää mielenterveyden hoitoa?

Haluan lisätietoja