Opintopsykologi

Nainen ja poika klikkaavat nyrkeillään

Opintopsykologi

Lukioissa ja 2. asteella opiskelijoiden psykologipalvelut ovat myös turvattu oppilas- ja opiskeluhuoltolailla, kuten peruskoulun koulupsykologipalveluissa. Vuoden 2018 alusta Psykologi- ja kuraattoripalvelut laajenivat koskemaan myös perustutkintoa suorittavia aikuisopiskelijoita.

Opintopsykologi  tukee ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskeluprosessin sujuvaa etenemistä sekä antaa ohjausta opiskeluihin liittyvissä ongelmatilanteissa tai haasteissa. Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon, itsesäätelyyn, stressin hallintaan, jaksamiseen sekä opiskelukykyyn liittyvissä asioissa. Opintopsykologit tarjoavat keskusteluapua ja oppimiskyvyn sekä opiskelun taitojen kartoituksia ja tutkimuksia. Keskustelusta voi olla apua esim. silloin kun valmistuminen, oman ammatti-identiteetin löytäminen  ja  työelämään siirtyminen mietityttää.

Opintopsykologit ovat opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin ja peruskoulun jälkeisten opiskeluprosessien asiantuntijoita. He tekevät myös kehittämistyötä yhdessä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa  tukien, kouluttaen ja konsultoiden heitä.

Kysy rohkeasti opintopsykologeista lisää!

Lue: Oppilaitoksen psykologi työskentelee osana verkostoa

Lue: Viisi vinkkiä syksyn YO-kirjoituksiin osallistuvalle

Opiskelijoiden opiskeluaikanaan kohtaamista paineista voi lukea mm. tästä Helsingin Sanomien artikkelista, joka käsitteli YTHS:n korkeakouluopiskelijoille tekemää terveystutkimusta.

Haluan lisätietoja