Oppilaitoksen psykologi työskentelee osana verkostoa

Oppilaitoksen psykologi työskentelee osana verkostoa

Oppilaitoksen psykologi työskentelee osana verkostoa

“Opettajan arjessa tulee tilanteita, ettei vaan repeä kaikkeen. Joskus on ollut tilanteita, että nuori on selvästi itkuinen, mutta hän ei ole halunnut asiaa avata enempää. Silloin on helpottanut molempien oloa, kun on saatu psykologiaika varattua.”

Lue  lisää opintopsykologin työstä

Psykologityön tarve ammattikoulussa tai lukiossa lähtee usein liikkeelle matalan kynnyksen keskusteluavun tarpeesta: kun herää huoli yksittäisten opiskelijoiden jaksamisesta, voimavaroista tai kuormittavasta elämäntilanteesta. Opiskelijoiden tapaamisten kautta psykologi voi tukea vaikeassa tilanteessa olevaa nuorta, tukea ahdistunutta tai miettiä yhdessä miten itsenäistymisen haasteissa pääsee eteenpäin. Monesti myös lähipiiriä voi helpottaa tieto, että nuori saa keskustella häntä painavasta asiasta rauhallisessa, luottamuksellisessa ilmapiirissä ammattilaisen kanssa.

“Psykologin luo tuleminen jännitti ja mietin kyllä moneen kertaan, ennen kuin varasin ajan. Mutta jännitys helpotti, kun huomasin että sille on helppo puhua. Mua on aina jännittänyt kokeet tosi paljon ja nyt oli elämäni tärkein koe edessä niin halusin työkaluja siihen. Yhdessä kokeiltiin keinoja, mikä voisi olla mulle sopiva.”

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa oppilaitoksen psykologin työtä. Usein keskustelu lähtee liikkeelle vanhemman yhteydenotosta, ja monet keskustelut käydään puhelimitse. Usein puhelun tavoite on vanhemman huolen kuuntelu ja vanhemmuuden tukeminen. Voidaan etsiä yhdessä sopivia toimintamalleja tai pyrkiä muodostamaan jaettu käsitys tilanteesta. Pienempien huolien kohdalla yksi tai muutama puhelu voi olla riittävä tuki ja apu, joskus edetään nuoren tai perheen tapaamisiin. Kun vanhempi saa jakaa huoltaan ja pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa kodin toimintatapoja, voi nuorenkin olo helpottua.

Yhteisöllisellä tasolla oppilaitoksen psykologi toimii yhteistyössä opiskelijaryhmien ja koko oppilaitoksen kanssa kanssa opiskeluterveydenhuollon, opettajien ja muiden koulun ammattilaisten kanssa. Psykologi tuo moniammatilliseen työyhteisöön käyttäytymisen, tunne-elämän ja  ryhmäilmiöiden osaamista. Psykologin asiantuntijuus tuo lisää ymmärrystä nuoren, perheen tai ryhmän tilanteeseen ja auttaa saamaan uusia näkökulmia. Moniammatillinen keskustelu tuo käsiteltävään ilmiöön laajemman näkökulman ja auttaa ymmärtämään paremmin sen taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Parhaimmillaan moniammatillinen työ onkin enemmän kuin osiensa summa kun työryhmässä muodostetaan yhteinen, laajempi näkemys tarkasteltavasta asiasta. Jaettu käsitys auttaa työntekijöitä työskentelemään sitoutuneesti ja yhteistyössä yhteistä päämäärää kohti, vaikka oman työskentelyn keinot ja fokus nousevat jokaisella omasta ammattitaidosta. Yhteisöllisen työn tavoitteena on tukea toimivien  rakenteiden kautta koko oppilaitoksen hyvinvointia ja ennaltaehkäistä vaikeuksia.

Kirjoittaja on Poijun psykologi Maija Tilli.
Maijalla on hyvää kokemusta nuorten kanssa toimimisesta opintopsykologina.