Perheneuvola- ja neuvolapsykologi

Kolme pientä lasta hymyilee kameralle ja osoittaa asennetta

Perheneuvola- ja neuvolapsykologi auttaa lasten ja nuorten kehitykseen liittyvissä asioissa

Kasvatus- ja perheneuvolapsykologit selvittävät  sekä arvioivat lasten oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia.  He ovat kasvatus- ja kehityspsykologian asiantuntijoita, jotka toimivat lasten, vanhempien ja perheiden tukena. He auttavat vanhempia löytämään ratkaisuja lasten ja nuorten ongelmatilanteissa. Työn tavoitteena on huomioida vanhempien, lasten ja perheiden yksilölliset tilanteet ja tarpeet, ja pohtia yhteistyössä neuvolan, päivähoidon, koulun ja muiden yhteistyötahojen kanssa toimivimmat keinot kunkin asiakkaan auttamiseen

Kasvatus- ja perheneuvolapsykologit tarjoavat myös konsultaatioapua muille perheneuvolan, lastenneuvolan, päivähoidon ja koulun ammattiryhmille.

Kysy rohkeasti perheneuvola- ja neuvolapsykologeista lisää!

Haluan lisätietoja