Psykologien esittely

Psykologi Marke Koskelin

Hei! Olen Marke Koskelin. Olen työterveyspsykologi ja työnohjaaja ja minulla on kokemusta monenlaisesta psykologityöstä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueista etenkin stressi, uupumus, masennus ja ahdistuneisuus ovat ilmiöitä, joita asiakastyössä tulee usein vastaan. Minulla on kokemusta kivunhallinnan, ammatillisen ja neurologisen kuntoutuksen psykologisten pulmien ratkaisusta ja olen ohjannut ja tukenut asiakkaitani erilaisten muutosten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Olen toiminut koulupsykologina ja neuvolapsykologina. Lisäksi olen työskennellyt sopeutumisvalmennuksen ja kuntoutuksen parissa. Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kysymykset ovat minulle tuttuja kuten myös päihdeongelmien hoito. Avainsana tekemässäni työssä on asiakaslähtöisyys.

Psykologi Rauni Nousiainen

Hei, olen Rauni Nousiainen. ”Menneisyys on oppitunti. Nykyhetki on lahja. Tulevaisuus on syy jatkaa.” Valmistuin psykologiksi vuonna 2000. Sen jälkeen olen tehnyt monenlaisia psykologin töitä mielenterveystoimistoissa, kouluissa, lastenpsykiatrian poliklinikoilla, lastenpsykiatrisilla tutkimus- ja hoito-osastoilla HUS lastenpsykiatriassa ja KELA:n kuntoutuskokeiluissa Osuuskunta Toivossa. Suurimman osan työuraani olen työskennellyt kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa. Olen myös perheterapeutti (ET). Olen ohjannut lasten ja vanhempien ryhmiä käytöshäiriöistä sekä neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiville lapsille ja heidän perheilleen. Lisäksi olen kouluttautunut lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen havainnointiin ja hoitoon (DDP-peruskurssi ja kiintymyssuhdeseminaari, MIM-vuorovaikutuksen arvioinnin koulutus, PDI-vanhemman haastattelu) sekä traumoihin ja traumatisoitumiseen liittyen. Minulla on hyvää kokemusta erilaisista luennoista ja työpajoista, joita teen sekä terveydenhuollon puolella, että työyhteisöille. Työyhteisöissä minua kiinnostaa erityisesti turvallisuutta ja innovatiivisuutta edistävät mallit ja rakenteet. Työotteeni on integratiivinen ja asiakaslähtöinen ja käytän monenlaisia toiminnallisia, kehollisia ja leikin keinoja työssäni. Tärkeintä minulle on kohtaaminen, kuuleminen ja läsnäolo, hauskuutta unohtamatta! Uskon hyvien suhteiden parantavaan voimaan ja pyrin siksi rakentamaan luottamuksellisen suhteen asiakkaan/asiakasperheen kanssa.

Psykologi Anna-Maija Kuistio

Hei! Olen Anna-Maija Kuistio. Valmistuin psykologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 2002. Alusta asti psykologiuttani on leimannut uteliaisuus ja halu tutustua mielenkiintoiseen alaani mahdollisimman monesta eri perspektiivistä ja olenkin rohkeasti hakeutunut erilaisiin työtehtäviin. Pisimmän, miltei kymmenvuotisen, työurani olen tehnyt perheneuvolassa, mutta sen lisäksi minulle on kertynyt arvokasta työkokemusta aikuispsykiatriasta, lastenpsykiatriasta, koulupsykologin työstä sekä tuoreimpana lastensuojelusta. Lastenpsykiatriassa tein sekä jalkautuvaa kriisityötä että työskentelin pitkäaikaisemmilla hoito-osastoilla. Osaamisalueeseeni kuuluvat erityisesti lasten psykologin tutkimukset (sekä kognitiiviset että sosioemotionaaliset), vanhemmuuden arviointi ja tuki sekä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin lyhyet interventiot ja tukikäynnit. Minulla on ryhmänohjaajakoulutus depressiokouluun ja Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmään. Psykologina minulle tärkeitä teemoja ovat myönteinen vuorovaikutus, aito kohtaaminen, reflektiivisyys ja avoin dialogisuus yhdistettynä vankkaan ammattitaitoon.

Psykologi Juho Toivola

Tervehdys! Olen Juho Toivola, kokenut työ- ja organisaatiopsykologian ammattilainen. Työurallani olen ehtinyt toimia niin konsulttina, HR-ammattilaisena kuin esimiehenäkin. Yrittäjyys, asiakastyytyväisyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat asioita, jotka ovat lähellä sydäntäni. Autan sinua mielelläni kun tarpeesi liittyvät soveltuvuuden arviointiin, henkilöstön kehittämisen, ryhmädynamiikan parantamiseen tai toiminnan organisointiin. Erityisenä vahvuutenani ovat henkilöstötyössä käytettävät digitaaliset ja etämenetelmät, joiden osalta olen alan parhaita asiantuntijoita Suomessa.
 

Psykologi Saara Kaikkonen

Hei, olen psykologi Saara Kaikkonen. Olen työskennellyt monipuolisesti pikkulapsiperheiden, nuorten ja aikuisten parissa sekä eri tasoilla terveyden edistämisestä mielenterveyshäiriöiden tutkimukseen ja hoitoon. Olen tukenut asiakkaitani mm. stressiin, jaksamiseen, ahdistukseen ja masennukseen liittyvissä pulmissa. Asiakkaiden kanssa olemme käsitelleet monia elämän teemoja, kuten opiskeluun, työelämään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen. Myös lasta odottavien ja vauvaperheiden erityiskysymykset ovat minulle tuttuja neuvolapsykologityöstä. Olen työskennellyt myös työelämän soveltuvuusarviointien parissa. Työskentelyssäni käytän yhtenä menetelmänä tietoisuustaitoja eli mindfulnessia, joka on usein hyödyksi stressinhallinnassa sekä omien ajatusten, tunteiden ja kehontuntemusten jäsentämisessä. Työskentelyssäni pyrin aina lisäämään asiakkaan itseymmärrystä, jonka valossa hän voi toimia entistä enemmän omaa hyvinvointiaan tukien.

Psykologi Suvi Hoffman

Hei, olen Suvi Hoffman. Työssäni psykologina ja psykologian opettajana olen tavannut hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsia, nuoria, perheitä ja nuoria aikuisia. Yhdessä olemme selvitelleet muun muassa masennukseen, ahdistukseen, pelkoihin, yksinäisyyteen, ihmissuhdepulmiin, traumaattisiin tapahtumiin, keskittymisen ja oppimisen vaikeuksiin sekä syömisoireiluun liittyviä tilanteita ja pohtineet toimivia, hyvinvointia tukevia ratkaisuja. Opettajana olen lisäksi perehtynyt oppimiseen ja opiskeluun liittyviin haasteisiin sekä auttanut nuoria ja aikuisia saavuttamaan niihin liittyviä tavoitteitaan.

Psykologi Katri Manelius

Hei, olen psykologi Katri Manelius. Olen urani aikana toiminut koulu- ja kriisipsykologina. Koulupsykologina minulla oli työtehtäviä osin päiväkodissa (kouluvalmiuden arviointi) sekä ala- ja yläkoulussa. Työskentelin oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Viime vuodet olen toiminut kriisipsykologina. Työhöni on kuulunut pääasiassa erilaisten arkielämän kriisien käsittelyä asiakkaiden kanssa. Olen tukenut asiakkaita myös vaikeampien traumojen kanssa selviytymisessä ja niiden käsittelyssä. Otan työssäni huomioon myös kehollisia näkökulmia. Keho voi usein antaa tietoa asiakkaan tilanteesta sekä tieto kehon toiminnoista antaa tukea selviytymiseen. Myös mm. kehollisten harjoitusten avulla voidaan tukea hyvinvointia. Olen käynyt psykofyysisen psykoterapian perusopinnot (ei psykoterapiakoulutus).

Psykologi Kirsi Mylly

Hei! Olen Kirsi Mylly. Työurani aikana olen toiminut yli kymmenen vuotta konsulttina tehden mm. rekrytointeja, henkilöarviointeja sekä muutosvalmennuksia. Olen sertifioitu henkilöarvioinnin asiantuntija, henkilöarviointeja olen tehnyt monipuolisesti eri tehtävätasoille ja toimialoille, sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti. Olen kansainvälisesti akreditoitu Coach (ACC) sekä Mentor Coach, coachauksessa sydämeni sykkii etenkin johtamisen kehittämiselle. Johtoryhmien sparraajana sekä tiimien yhteenkuuluvuuden rakentajana olen saavuttanut erinomaisia tuloksia. Innostun voidessani auttaa asiakasorganisaatiota menestymään, tuomalla lisäarvoa osuvien henkilövalintojen sekä coachauksen avulla. Työotteeltani olen tavoitteellinen, innostava ja ratkaisukeskeinen.

Psykologi Minna Myllymäki

Hei! Olen psykologi Minna Myllymäki. Työssäni tuen nuoria ja heidän perheitään erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Aiheita, joiden parissa työskentelen, ovat mm. asiakkaiden elämässä tapahtuneet muutokset ja kriisit, nuorten ja perheiden vointiin ja jaksamiseen liittyvät kysymykset, arjen toimivuuteen liittyvät haasteet, nuorten opiskelu- ja työelämän haasteet sekä elämän hallintaan ja oman suunnan löytymiseen liittyvät tuen tarpeet. Psykologia ja psykologian alan tehtävät kiinnostavat minua monipuolisesti.

Psykologi Minna Kars

Hej, Jag heter Minna Kars. Jag har över 20 års erfarenhet av psykologisk lämplighetsbedömning, rekryteringsprocesser, karriärcoaching och chefsutveckling. Jag har jobbat för ledande företag i branschen i Finland och också i Sverige. Jag har utfört tusentals lämplighetsbedömningar på alla organisationsnivåer från specialistbefattningar till högsta ledning. Min mission är att hjälpa både kandidaten att hitta sitt drömjobb och företag att hitta de mest motiverade och högpresterande kandidaterna. Förutom HR-konsultering arbetar jag också med arbetshälsovård, arbetshandledning samt business och life coaching. Jag har också mycket internationell erfarenhet efter att ha bott och jobbat utomlands i Sverige, USA och Schweiz.

Psykologi Carlos Sirkiä

Hei! Olen psykologi Carlos Sirkiä. Olen toiminut työurani aikana monipuolisesti psykologitehtävissä aikuisten ja nuorten mielenterveystyössä, työikäisten kuntoutuksessa sekä lasten ja nuorten oppilas- ja opiskelijahuollossa. Ammatillinen osaamiseni ja mielenkiintoni suuntautuvat erityisesti ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön, lyhytterapeuttiseen työskentelyyn sekä psykologiseen arviointiin ja tutkimukseen. Ammatillisena täydennyskoulutuksena olen suorittanut työterveyshuollon asiantuntijatehtäviin pätevöittävän koulutuksen ja olenkin usean vuoden ajan toiminut myös työterveyspsykologina. Työssäni pyrin tarjoamaan aina laadukasta ja asiantuntevaa psykologipalvelua sekä rakentamaan luottamuksellista ja sujuvaa yhteistyösuhdetta.

Psykologi Kaisa Ronkainen

Hei, olen psykologi Kaisa Ronkainen. Olen työskennellyt psykologina lähes kymmenen vuotta, etupäässä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Työkokemukseni muodostuu pääosin koulupsykologin töistä. Lisäksi olen työskennellyt neuvolassa, nuorisopsykiatrian poliklinikalla sekä lastenneurologia poliklinikalla. Oppimisvaikeudet, niihin liittyvät tutkimukset ja neuropsykologinen näkökulma on erityinen mielenkiinnon kohteeni. Oppimisvaikeustutkimusten lisäksi minulla on vankka kokemus mm. erilaisissa kouluyhteisöissä toimimisesta, oppilashuollosta, opettajien konsultoinnista sekä erilaisten opetusjärjestelyjen ja muiden tukitoimien suunnittelusta erityisesti esi-, ala- ja yläkouluikäisten oppilaiden parissa. Lisäksi lasten ja nuorten psyykkisen tilan arviointi ja tukeminen on keskeinen osa työtäni, ja minulla on paljon kokemusta myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa työskentelystä. Olen tällä hetkellä kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoistumiskoulutuksessa (nykyisin lasten ja nuorten psykologi), ja tarkoitukseni on valmistua vuoden 2017 aikana.

Psykologi Jane-Veera Paakkolanvaara

Hei, olen Jane-Veera Paakkolanvaara. Olen psykologi ja psykologian aineenopettaja. Osaamiseni painottuu oppimisen psykologiaan, hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisiin lyhytinterventioihin (mm. masennus ja ahdistuneisuus) ja luontoavusteisiin hyvinvoinnin tukemisen menetelmiin. Työurallani olen saanut toimia mm. ammattikorkeakoulun opintopsykologina, sosiaali- ja terveysalan (pääsykokeiden) soveltuvuusarvioijana ja ryhmänohjaajana. Minulle on psykologina tärkeää, että asiakkaalla on kanssani tilaa olla oma itsensä. Yhteistyö lähtee rakentumaan aina asiakkaan lähtökohdista ja tavoitteista käsin. Olen mielelläni avuksi, jos tarvitset koulutuksia (mm. oppiminen, oppimisvaikeudet, työhyvinvoinnin tukeminen vihrein menetelmin, mindfulness), lyhytterapeuttisia interventioita (2-15 tapaamista), testauspalveluita (mm. kyky- ja oppimisvaikeustestaukset) tai työhyvinvointipäiviin toiminnallista, tutkimustietoon pohjautuvaa ohjelmaa luontoympäristössä. Pidän oman osaamiseni jatkuvaa kehittämistä tärkeänä voidakseni tarjota laadukkaita, tutkimustietoon pohjautuvia psykologipalveluita. Pidän myös asiakaspalautteita arvossa ja hyödynnän niitä toiminnan kehittämisessä.

Psykologi Visa Sarparanta

Hei, olen Visa Sarparanta. Psykologina ominta aluettani ovat työuran taitekohdat, elämäntilannekriisit, psykologinen arviointi sekä turvallisuuskriittiset ympäristöt. Olen työskennellyt useita vuosia mm. työhallinnon, turvallisuusviranomaisten sekä Työterveyslaitoksen palveluksessa myös kansainvälistä vastuuta sisältäneissä operatiivisissa tehtävissä. Vaihdan sujuvasti roolia lyhytterapeuttisesta asiakastyöstä henkilöstökonsulttiin, organisaatiokehittäjään ja kouluttajaan. Nautin luovista keskusteluista kuten myös tuloksista; ohjenuorani ovat uteliaisuus, analyyttisyys sekä ammattilaisuus. 

Psykologi Laura Fränti

Hei, olen psykologi Laura Fränti. Olen työskennellyt kaikenikäisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa nuorisopsykiatrialla, perheneuvolassa, kouluissa ja lastenneurologialla. Olen työssäni tavannut lapsia ja nuoria, joilla on tunne-elämän ongelmia, kuten ahdistusta, masennusta tai pelkotiloja. Olen myös tehnyt paljon kehitystasoarvioita sekä oppimis- ja keskittymisvaikeustutkimuksia. Iso osa työtäni on ollut erilaisten tukimuotojen ja koulujärjestelyjen suunnitteleminen. Neuropsykologinen näkökulma ja yksilöpsykologiset tutkimukset ovat erityinen mielenkiinnon kohteeni. Tällä hetkellä olen lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutuksessa.

Psykologi Helmi Kivikangas

Hei! Olen psykologi Helmi Kivikangas. Olen tehnyt töitä lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa ja tukenut heitä monenlaisissa elämäntilanteissa. Olen toiminut psykologina perheneuvolassa ja kouluilla sekä erikoissairaanhoidossa. Työtehtäviini on kuulunut arviointia, oppimisvalmiuksien ja tunne-elämän tutkimuksia sekä tukikäyntityyppistä lyhyttä ja pitkäjänteistä työskentelyä yksilö- ja perhetasolla. Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä yhteistyö lähiverkostojen (perhe, koulu/päiväkoti ym.) kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Koulupsykologin roolissa keskeistä on ollut oppilashuollon kehittäminen yhdessä koulun henkilökunnan kanssa sekä sen varsinainen toteuttaminen yhteisötasolla ja oppilaskohtaisesti, opettajien hyvinvointia unohtamatta. Työssäni nautin itsenäisyydestä, mutta toimin mielelläni osana joustavaa moniammatillista työyhteisöä. Olen kiinnostunut monipuolisesti psykologian eri sovellusaloista ja yksi haaveistani on päästä työskentelemään eri ikäryhmien kanssa urani aikana.

Psykologi Outi Olakivi

Hei! Olen psykologi Outi Olakivi.Omaan monipuolista kokemusta työskentelystä sekä eri ikä- ja ammattiryhmien kanssa että psykologin erilaisista rooleista käsin. Kokemusta on kertynyt mm. lastensuojelusta ja perheneuvolasta. Tutuksi ovat tulleet niin lapset, nuoret, vanhemmat ja perheet, kuin erilaiset työyhteisön koulutus-ja kehittämistehtävätkin. Verkostoyhteistyö on kattanut laajasti sekä psykiatrian ja sosiaalihuollon että opetuspuolen palvelut. Työssäni olen kohdannut erilaisia ihmisiä erilaisine elämäntarinoineen. Olemme selvitelleet niin masennukseen ja ahdistukseen kun nuoruusiän ja vanhemmuuden sekä vuorovaikutuksen isompiin ja pienempiin kriiseihin liittyviä teemoja. Työskentelytavassani korostuu vuorovaikutuksellisuus ja reflektiivisyys. Pohjan tälle luo arvostus. Teoreettisenä kehyksenä pohdintaani ohjaa kehityksellinen näkökulma ja kiintymyssuhteen merkitys. Perusteet vuorovaikutuksellisesta kehityspsykoterapiasta eli DDP-menetelmän käytöstä ovat hallussa. Pyrin hyödyntämään työssäni erilaisia menetelmiä, parhaillaan kiinnostukseni kohteena toimii kehollisuus ja olen kouluttautunut psykofyysisen psykoterapian perusteisiin. Lisäkoulutukseltani olen myös neuropsykiatrinen valmentaja. Erityiskysymyksistä sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin sekä syömishäiriöihin liittyvät teemat kuuluvat osaamisalueeseeni. 

Psykologi Elise Wass

Hei! Olen Elise Wass, hyvinvoinnista ja ennaltaehkäisevästä työstä kiinnostunut psykologi ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Urani aikana olen päässyt kohtaamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä alle kouluikäisistä eläkeläisiin. Olen työskennellyt koko työurani vastuullisissa kehitystehtävissä moniammatillisissa työyhteisöissä niin työterveydessä, oppilas- ja opiskeluhuollossa kuin terveyskeskuksessakin. Lyhytterapeuttisessa työskentelyotteessani korostuvat asiakaslähtöisyys, arvostava ja empaattinen kohtaaminen sekä uusien näkökulmien tarjoaminen myös luovin menetelmin. Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin liittyvissä kognitiivisissa tutkimuksissa hyödynnän neuropsykologian täydennyskoulutuksesta saamiani keinoja toimintakyvyn kuvaamiseen ja konkreettisten tukikeinojen tarjoamiseen.

Psykologi Mira Turtonen

Hej! Mitt namn är Mira Turtonen. Som psykolog har jag arbetat inom skolvärlden som skolpsykolog i både låg-och högstadieskolor, och  terapeutiskt med olika klientgrupper. Jag har bred erfarenhet av bedömningar av bl.a. inlärningssvårigheter och arbetsförmåga. Som  psykolog är det viktigt för mig att verkligen lyssna till klienten och respektera klientens egen syn på och kunskap om sina problem. Varje människa är expert på sitt eget liv. I det terapeutiska arbetet vill jag utforska klientens svårigheter tillsammans med denna: Tillsammans funderar vi på både vad det är som upprätthåller svårigheterna i vardagen, och på eventuella nya, mer fungerande handlingsmönster. Jag studerar som bäst till kognitiv-analytisk individualpsykoterapeut.  Jag har utbildat mig inom växelverkan mellan häst och människa, och tillsammans med mina hästkolleger Rasmus och Romeo erbjuder jag också hästunderstödd terapi.

Psykologi Teija Andersin

Hei, olen Teija Andersin, työyhteisöjen ja yritysten parissa kokemukseni hankkinut psykologi (PsM). Taustastani löytyy niin henkilöstöpäällikön, henkilöstön kehittäjän kuin konsultinkin rooleja. On ollut opettavaista nähdä erilaisia toimialoja, vähittäiskaupan alalta asiantuntijaorganisaatioihin. Taustani on antanut minulle ymmärrystä HR-työn haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Asiakaslähtöisyys on minulle tärkeää ja kuvaa toimintaani. Autan mielelläni rekrytointeihin, henkilöarviointeihin sekä organisaatioiden kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Psykologi Outi Alanko

Hei! Olen psykologi ja psykologian opettaja Outi Alanko. Vuonna 2017 valmistun kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologiksi. Työkokemukseni koostuu työskentelystä kehitysvamma-alan erilaisissa psykologin tehtävissä, oppimisvaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä sopeutumisvalmennuksesta lihastauteja sairastavien kanssa. Olen tottunut työskentelemään myös työyhteisöjen kanssa asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Opettajana ja kouluttajana minulla on kokemusta nuorten ja aikuisten kouluttamisesta erilaisiin teemoihin liittyen. Väitöskirjani ortodonttis-kirurgisten potilaiden psykososiaalisesta hyvinvoinnista ja elämänlaadusta valmistunee vuonna 2018.

Psykologi Mari Järvinen

Hei! Olen Mari Järvinen, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi (PsL), työterveyspsykologi, työnohjaaja ja prosessikonsultti. Työskentelen yksilöiden, tiimien, pienten ja suurten organisaatioiden kanssa, startup-yrityksistä kuntiin ja monikansallisiin yhtiöihin. Olen käytettävissä laaja-alaisesti työ- ja organisaatiopsykologian alan asiantuntija-, koulutus- ja kehittämistehtäviin. Erityisiä painopistealueita työssäni ovat olleet esimerkiksi hankalien työyhteisötilanteiden selvittely esimiesten tukena, ennaltaehkäisevät koulutukset ja työnohjaukset sekä työterveyshuolto. Teen myös henkilöarviointeja sekä rekrytointeihin että henkilöstön kehittämiseen liittyen. Tällä hetkellä erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat hyvän johtamisen ja dynaamisten HR-käytäntöjen kehittäminen ja tukeminen, muutosprosessit, liiketoiminnan ja organisaatiodynamiikan ilmiöt sekä aloittelevat ja kasvavat startup-yritykset. Työskentelen mielelläni myös kansainvälisesti, sekä paikan päällä että etäyhteyksien kautta. Työskentelykieleni ovat suomi, ruotsi ja englanti. 

Psykologi Sissi Kähkönen

Hei! Olen psykologi Sissi Kähkönen. Toimin tällä hetkellä työterveyshuollon psykologina, aiemmin olen toiminut pitkään koulupsykologina toisen asteen oppilaitoksilla. Mielenterveyttä tukevaa ja kuntouttavaa työtä olen tehnyt sekä yksilötyönä, että erilaisten ryhmien kanssa. Perinteisen vastaanottotyön lisäksi käytän myös luonto- ja hevosavusteisia menetelmiä.

Psykologi Susanna Nuotio

Hei! Olen psykologi Susanna Nuotio. Olen työskennellyt monipuolisesti lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa. Työurani aikana olen kohdannut monenlaisia perheitä, jotka ovat olleet erilaisissa elämäntilanteissa. Yhdessä olemme pohtineet ja selvittäneet minkälaista tukea asiakas perheineen tarvitsee selvitäkseen tavalla tai toisella haastavasta elämäntilanteestaan. Koulupsykologin työssä olen perehtynyt myös oppimisvalmiuksien kartoittamiseen ja oppimisen tukemiseen sekä yläkoulun päättävien oppilaiden jatko-opintojen suunnitteluun. Kouluikäisten lasten lisäksi olen työskennellyt myös pienten lasten psykiatrisella päiväosastolla erikoissairaanhoidossa sekä neuvolassa, joissa vanhemmuuden tukeminen on ollut työni pääpainopisteenä.

Psykologi Timo Latomaa

Hei, olen psykologi Timo Latomaa. Olen koulutukseltani psykologi, kulttuuriantropologi ja kasvatustieteilijä (PsM, FT, KL). Psykologipätevyyden lisäksi olen psykologian ja filosofian aineenopettaja. Olen toiminut pitkään yliopistossa psykologian ja kasvatuspsykologian tutkijana ja psykologian, kasvatuspsykologian, erityispedagogiikan, kasvatustieteiden ja monikulttuurisuuden opettajana sekä toiminut opinto-ohjaajana ja opintoneuvojana. Lisäksi olen täydennyskouluttanut opettajia, lastentarhanopettajia, toiminnallisia menetelmiä käyttäviä nuoriso- ja sosiaalialan työntekijöitä sekä työnohjaajia ja organisaatioanalyytikkoja. Olen toiminut ammatinvalintapsykologina ja koulupsykologina sekä psykologian ja pedagogiikan asiantuntijana projekteissa ja hankkeissa. Eritysalaani psykologiassa ovat psykologiset tutkimusmenetelmät, kehityspsykologia, kehityshäiriöt ja niiden korjaaminen sekä ohjaus-ja neuvontapsykologia, joista olen myös julkaissut. Psykologityössä palvelutarpeen arviointi, palveluneuvonta ja ohjaus asiakkaalle sopiviin psykologipalveluihin ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani.

Psykologi Jussi Törmänen

Hei, olen psykologi Jussi Törmänen. Taustani on työ- ja organisaatiopsykologiasta sekä lasten kanssa tehtävästä psykologin työstä. Olen työskennellyt muun muassa lastenpsykiatrialla ja -neurologialla, henkilöstökonsulttina ja työterveyshuollossa. Tällä hetkellä teen koulupsykologin ja työterveyspsykologin töitä, ja siinä sivussa luen lakia Lapin yliopistossa. Toimitan asiakkaille Lapin alueella esimerkiksi psykologisia tutkimuksia ja konsultaatioapua psykologiaan liittyvissä kysymyksissä.Liikun mielelläni Lapin alueella ja palaverit onnistuvat myös etänä. Viihdyn sekä koulumaailman kiemuroissa että terveydenhuollon probleemien parissa. Kokemusta minulla on myös yksityissektorin puolelta yhteistyöstä niin pienten toimijoiden kuin myös pörssiyhtiöiden kanssa.

Psykologi Maija Tilli

Hei, olen psykologi Maija Tilli. Olen työterveyspsykologi ja työskennellyt yksityissektorilla myös henkilöarviointien parissa. Työelämässä erityisiä mielenkiinnonkohteitani ovat työyhteisön muutosvaiheen tuki sekä esimiesten valmennus. Minulla on laaja kokemus myös opintopsykologin työstä ja opettajien työhyvinvoinnin tukemisesta. Olenkin etsimäsi henkilö, jos kaipaat työkaluja oppilaitoksen moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen tai vaikkapa alustusta vanhempainiltaan.

Psykologi Tino Karolaakso

Hei, olen psykologi Tino Karolaakso. Työkokemukseni on erikoissairaanhoidon aikuispsykiatriasta, jossa olen työskennellyt avo- ja osastopuolella. Kyseisissä työtehtävissä olen tavannut laajan kirjon ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja päässyt työskentelemään heidän kanssaan kestävän muutoksen luomiseksi. Osaamiseni kärki on terapeuttisessa keskusteluhoidossa (koulutusta ja kokemusta minulla on hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisissa, kognitiivis-käyttäytymisterapeuttisissa ja perheterapeuttisissa menetelmissä), erilaisten ryhmien ja koulutusten vetämisessä sekä psykologisissa tutkimuksissa ja niiden hyödyntämisessä terapeuttisena interventiona.
Minulle henkilökohtaisesti tärkeintä työssäni on kohdata kaikki ihmiset vertaisina, pyrkiä olemaan täysin avoin sille mitä he haluavat sanoa ja löytää se tapa, jolla voin olla heille eniten hyödyksi heidän omalla maaperällään ja tukea heitä eteenpäin.

Psykologi Johannes Hovi

Hei olen Johannes Hovi. Olen laillistettu psykologi sekä sertifioitu henkilöarvioinnin ammattilainen. Olen työurallani toteuttanut satoja haastavia henkilöarviointeja asiantuntijarooleista ylimpään johtoon. Olen vastannut Mercuri Urvalin Talent Management palveluista ja olen aikaisemmin työskennellyt maailman johtavassa psykologisia testimenetelmiä kustantavassa yrityksessä nimeltä SHL. Jokainen asiakastoimeksianto on minulle ainutlaatuinen ja pyrin perusteellisesti selvittämään arvioitavan henkilön osaamisen, kykyjen sekä persoonallisuuden yhteensopivuuden kuhunkin työtehtävään. Toimintatapaani kuvaa myös objektiivisuus, aikatauluissa pysyminen sekä korkea työn laatu. 

Psykologi Susanna Jääskeläinen

Olen Susanna Jääskeläinen, sertifioitu Urheilupsykologi ja Ratkaisukeskeinen Neuropsykiatrinen Valmentaja. Asiakkaikseni sopivat tekemisissään korkeaa tasoa tavoittelevat henkilöt ja yhteisöt, ovatpa he sitten urheilun, taiteen tai työelämän alueelta. Lisäksi työskentelen auttaakseni heitä, jotka tarvitsevat apua paremman elämänhallinnan saavuttamiseen tai hakevat uutta suuntaa elämässään. Tuletpa sitten vastaanotolleni huippusuorituksen tai elämänhallinnan teemojen kautta, olet vastaanotollani aina ensisijaisesti ihminen, jonka ainutlaatuinen tilanne, henkilöhistoria ja maailmankuva muokkaavat työskentelyä. Perehdyn asiaasi yksilöllisesti ja yhdessä rakennamme tilanteeseesi sopivia toimintamalleja. Oma työhistoriani koostuu psykologina toimimisesta urheilun, koulumaailman, lasten ja nuorten tutkimuksen ja aikuisten kuntoutuksen parista. Tällä hetkellä toimin myös yleisurheilun Suomen nuorten alle 18v. maajoukkueen psykologina sekä Forssan Urheiluakatemian psykologina. Minulla on myös oma vankka urheilutausta sekä yksilö- että joukkuelajin parista urheilijana ja valmentajana. Äidinkieleni suomen lisäksi työskentelen myös englanniksi. Englannin kielen taitoni kehittyi sujuvaksi Yhdysvalloissa asumisen ja urheilemisen aikana. Ruotsinkieleni ole yhtä sujuvaa kuin suomen- tai englanninkieleni, mutta toivottaessa työskentelen ja olen myös työskennellyt ruotsiksi.